Kalkulátor potom vypočítá nezbytnou plochu pro pěstování, déllku řádků a typickou cenu vaší produkce na běžném trhu celkem a také pro každou plodinu zvlášť. Díky kalkulátoru získáte celkem jasnou představu o nezbytné ploše pro každou plodinu a celkově a také kolik by taková produkce stála na běžném trhu.

Prohlášení: Všechny uvedené údaje jsou hrubým odhadem založeným na zkušenostech ekologických pěstitelů v ČR i zahraničí a datech z dostupné literatury, a nelze je proto považovat na všeobecně platné. Jsou určeny výhradně k získání hrubé představy o pěstování zeleniny pro KPZ a jejich použití je na vlastní odpovědnost uživatele. Autoři nenesou žádnou odpovědnost za využití údajů získaných v této kalkulačce.

Více na www.kpzinfo.cz