Calculatorul îți arată suprafața necesară, lungimea răndurilor pentru fiecare tip de legumă in parte. Datorită acestui calculator vei putea obține o imagine destul de clară a suprafeței necesare pentru fiecare cultură.

ATENȚIE: Informația prezentată mai jos constă în estimări aproximative ce provin din diferite date statistice care nu pot fi uniform aplicate peste tot. Acest calculator este creat pentru a oferi o estimare generală a numărului de legume ce pot fi crescute într-o ferma de tip ASAT de o anumită mărime. Acest calculator trebuie folosit doar pentru a folosi simulări. Autorii își declină orice responsabilitate dacă calculatorul este folosit in planificare reală. Pentru sfaturi detaliate despre planificări reale vă rugăm să vă adresați membrilor din rețeaua ASAT.

Mai multe informatii la www.cries.ro