3/3 Výsledek jednotlivých plodin

celkem kg na za sezonu
celkem kg na za sezonu na osobu
potřeba m2
potřeba m řádků
odhadnované množství osiva
tržní cena Kč