3/3 Celkové výsledky

Celková potřebná plocha

Osetá plocha: - m2

Zelené hnojení: - m2

Celková potřebná plocha: - m2

Celková potřebná plocha: - ha

Celková délka řádků

Celková délka řádků: - m

Tržní cena produkce

Celková cena produkce: - Kč

Celková potřebná plocha

Celková potřebná plocha:  - m2